Klachtenprocedure

De medewerkers, coaches en trainers van Van Wijk Consultancy doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens ontevreden over bent of dat je een klacht hebt. In dat geval is de klachtenprocedure van toepassing:

 1. Een klacht over de door Van Wijk Consultancy geleverde diensten dient binnen 30 dagen na levering of kennisneming hiervan, per post en/of email aan Van Wijk Consultancy kenbaar gemaakt te worden.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
  • De naam en het adres van de klager
  • De datum
  • Een omschrijving van hetgeen waartegen bezwaar gemaakt wordt
 3. Klachten die door Van Wijk Consultancy worden ontvangen, zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 4. Op een ontvangen klacht zal binnen uiterlijk 10 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging volgen.
 5. Van Wijk Consultancy zal klachten uiterlijk binnen 4 weken afhandelen..
 6. Van Wijk Consultancy zal haar uiterste best doen om de klacht, eventueel in gezamelijk overleg, naar ieders tevredenheid op te lossen.
 7. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de afgesproken termijn te reageren, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt met daarin de reden en een nieuwe termijn.
 8. Ingediende klachten worden geadministreerd en bewaard voor 1 jaar.

 

Nederlandse Vereniging voor NLP

Wanneer we toch onverhoopt een mogelijk geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen, verwijzen we je door naar de Nederlandse Vereniging voor NLP (www.nvnlp). Hier is Van Wijk Consultancy bij aangesloten. De NVNLP is een onafhankelijke derde instantie die de klacht in behandeling kan nemen. Zij hebben een onafhankelijke, professionele klachtenprocedure voor haar leden en zij zullen ook jouw belangen behartigen. De uitspraak van de NVNLP is bindend. Eventuele consequenties voor Van Wijk Consultancy worden snel afgehandeld.