Ethische code

Algemeen

Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching (de organisatie) hanteert een ethische code waarin we het volgende waarborgen:

 • Het respect voor de opdrachtgever en de deelnemers
 • De professionele deskundigheid van de coach, trainer of begeleider
 • Het vertrouwelijk omgaan met de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie
 • Het afhandelen van eventuele klachten

 

Ethisch beginsel

De organisatie biedt trainingen en opleidingen aan in of vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP is gebaseerd op vooronderstellingen die het ethisch kader bepalen waarop de methodiek en de communicatie  van  NLP op gebaseerd zijn.
De principes van deze Ethische Code komen overeen met een ‘NLP attitude’.

De Ethische beginselen zijn weergegeven in deze Ethische Code die expliciet onderschreven wordt door de gecertificeerde, de medewerkers, trainers, coaches en assistenten van de organisatie, hierna omschreven als 'deelnemer'.

De cursist, collega, cliënt van de deelnemer wordt hier verder omschreven als ‘de ander’.

 

De Ethische Code van Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching is gebaseerd op de volgende 5 uitgangspunten:

 

 1.  Respect voor het wereldmodel van de ander

Een 'deelnemer' aan de Ethische Code van Cindy van Wijk, NLP Training, Coaching en Workshops heeft respect voor het wereldmodel van 'de ander' en is, als coach, assistent of trainer, daarbij gericht op het faciliteren van de ander. 'De deelnemer' zal mensen niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeur of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd. Een begeleidingsrelatie brengt ongelijkheid in rol tussen coach/assistent/trainer en cliënt/cursist met zich mee. Daarboven hanteert 'de deelnemer' het beginsel van gelijkwaardigheid in een menselijke relatie en staat open voor feedback van de ander.

 

 1. Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Alle interventies van 'de deelnemer' zijn gericht op het waarborgen van veiligheid van de ander. Geheel volgens de vooronderstellingen van NLP gelooft 'de deelnemer' in de hulpbronnen van mensen en geeft daarmee vertrouwen aan de ander. Tenslotte onderschrijft 'de deelnemer' de essentie van coaching en training en wijst 'de ander' daarbij op zijn eigen verantwoordelijkheid. 'de deelnemer' draagt bij aan het gevoel van veiligheid, geeft mensen vertrouwen en wijst ze op hun eigen verantwoordelijkheid.

 

 1. Vrijheid & zelfbeschikking

Elke interventie van 'de deelnemer' zal gericht zijn op het in stand houden en vergroten van vrijheid en zelfbeschikking van 'de ander'. Daarmee leidt 'de deelnemer' 'de ander' naar persoonlijke en/of professionele groei. 'de deelnemer' zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en welzijn van de ander. Dit betekent dat 'de deelnemer' er op gericht is dat hij de ander geen lichamelijke en/of psychische en/of spirituele schade berokkent. 'de deelnemer' maakt een zorgvuldige inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de ander en stemt de begeleiding daarop af.

 

 1. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

'de deelnemer' zal op een vertrouwelijke wijze met mensen werken en geen inhoudelijke, gevoelige of privé informatie aan derden geven. Anderzijds wint 'de deelnemer' geen informatie bij derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming van de ander.
'de deelnemer' conformeert zich aan dit principe van geheimhouding.

 

 1. Integriteit en ecologie

'de deelnemer' zal te allen tijde de ecologie bewaken en elke interventie richten op een proces van groei binnen het kader en doel van het proces. 'de deelnemer' is zich bewust van het kader en doel van het proces en zal vanuit zijn rol binnen dat kader en doel handelen. 'de deelnemer' zal op geen enkele wijze overgaan tot tegenoverdracht tijdens het werken met de ander, 'de deelnemer' zal geen eigen behoefte overdragen op de ander. 'de deelnemer' kent daarbij zijn grenzen en zal persoonlijke beperkingen in acht nemen. Bij beperkingen (en overtredingen) van emotionele of ethische aard zal 'de deelnemer' deskundige ondersteuning, coaching of supervisie zoeken.

 

Overtreden van Ethische Code

In geval van overtreding van de Ethische Code kan de ‘klager’ ertoe overgaan tot het schriftelijk melden van de overtreding en de overtreding van de ‘beklaagde’ onderbouwen. In dat geval zal de klachtenprocedure in werking worden gesteld (zie klachtenprocedure).

 

Beroepsethiek Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching

Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching is aangesloten bij de NVNLP, de Nederlandse Vereniging voor NLP en onderschrijft daarmee de Ethische Code en richtlijnen van deze beroepsvereniging.

Beroepskwalificaties en beroepsethiek zijn voor Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching basis principes in het uitvoeren en verder ontwikkelen van het vakgebied van NLP.

Alle NLP trainers van de organisatie die als zelfstandig trainer binnen de NLP opleidingen optreden, zijn internationaal gecertificeerd NLP trainer en gediplomeerd door de IANLP (International Association of NLP).

 

Kwalificatie trainers – coaches

Alle trainers die namens Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching  zelfstandig optreden in bedrijfstrainingen voldoen minimaal aan de volgende specificaties:

 • gecertificeerd als NLP Multi Level Coach of NLP Trainer
 • assistentschap gevolgd in een of meer erkende NLP opleidingen
 • een trainers-training gevolgd of een opleiding tot NLP trainer of een vergelijkbare opleiding
 • praktijkervaring als coach, supervisor of mentor
 • een relevante beroepsopleiding, HBO- of Universitair opleidings- of denkniveau
 • ervaring als trainer, opleider of docent
 • affectie met het vakgebied of functie van de doelgroep van de training

Alle trainers en coaches van Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching hebben naast hun NLP kwalificatie, andere beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal aangesloten bij relevante beroepsverenigingen binnen het betreffende beroepsveld. Daarbij zijn ze gehouden aan de beroepsethiek van die discipline.

De richtlijnen van de Ethische Code gelden naast 'de deelnemer' ook voor alle cursisten van de volgende opleidingen:

 • NLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • Opleiding Verbindende Coach
 • Training Verbindende Coachsvaardigheden
 • Vol Zelfvertrouwen Presenteren

 

Formalisering

Alle cursisten van bovenvermelde opleidingen van Cindy van Wijk, NLP Training & Coachingzullen voorafgaand aan het examen de Ethische Code ondertekenen om in aanmerking te komen voor certificering. Indien er geen certificering is, zullen alle cursisten van de overige trainingen en opleidingen voorafgaand aan deelname akkoord geven op het naleven van de Ethische Code.

Alle medewerkers, trainers, coaches en mentoren (NLP trainers in opleiding) van Cindy van Wijk, NLP Training & Coaching hebben deze Ethische Code ondertekend.