Een discussie of een dialoog

 

Is er een verschil tussen een discussie  en een dialoog?
En zo ja, wat dan eigenlijk?
En is het één of het ander nou beter?

Wij discussiëren thuis over simpele onderwerpen als:

Noem je het een keukenrol of een snotrol?
Reden hierachter is dat we dan lekker onze eigen woord hebben en houden.
Gewoon omdat het kan en omdat het vooral bedoeld is als breekijzer en een lach moment.

 

Dus echt discussiëren……

 

Op dit moment wordt er overal veel gediscussieerd en weinig dialoog gevoerd.
Is er een verschil?
Een verschil is er zeker. Zowel in de betekenis als wat het met jou intern doet.

 

Puur kijkend naar de definities dan is:

 

Een dialoog                 een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden. Een dialoog draagt bij tot onderling, begrip, verbondenheid en inzicht. Althans dat is de bedoeling en achterliggende gedachte.

 

Een discussie              is een vorm van een bespreking. Bijvoorbeeld een gesprek of andere vorm van communicatie tussen twee of meer partijen over een bepaald onderwerp. De partijen proberen elkaar van een bepaald standpunt te overtuigen.

 

Wat ze in overeenstemming hebben is dat beide een vorm van communiceren is.
En het grootste verschil zit in het proberen de ander te overtuigen.
Overtuigen van jouw mening, jouw gedachte, wat jij denkt dat juist is.
En wel vanuit jezelf en met de beste bedoelingen.

 

Tijdens een discussie ben je dus jouw overtuiging aan het overbrengen.
En je partner, tegenpartij, collega etc probeert jou van hun overtuiging en mening te overtuigen.
Een discussie kan oeverloos doorgaan. Herkenbaar?

 

Een discussie is fijn als beide partijen dezelfde overtuiging hebben. Dan ben je snel klaar.
Echter als je een andere overtuiging hebt, een andere mening, een ander inzicht dan maak je borst maar nat.
Dan gaan we elkaars mening proberen te veranderen.

 

Stel de organisatie waar je werkt slaat een andere richting op die jij denkt dat goed is voor de organisatie.
Je mag meepraten in de discussie.

Stel je partner heeft de voorkeur voor A en jij juist voor B.
En je hebt een discussie.

Hoe ga je hier dan mee om?
Ga je de discussie aan?
Of ga je een dialoog voeren?
Of probeer je de discussie in een dialoog om te zetten?
Of verzandt de dialoog ineens in een discussie?

 

Zet de tv eens aan een kijk / luister naar de talkshows.
De verslaggeving over politieke onderwerpen.
Kijk naar de politiek.

 

Wat je veel ziet is dat er een discussie gevoerd wordt.
Waarbij de bereidheid om naar elkaar te luisteren ontbreekt.
Waar de deur soms nog voor de discussie al dicht gegooid wordt.
(bij dit laatste kun je je afvragen of er überhaupt nut is om een gesprek te voeren in welke vorm dan ook)

 

Het nut van de dialoog aangaan:
Een dialoog vereist nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar de wereld van de ander.

  • Nieuwsgierig naar mogelijkheden, out of de box denken.
  • Een dialoog vraagt om respect. Respect voor je eigen gedachten, overtuigingen en mening. En ook respect voor de ander, de ander zijn gedachten, overtuigingen en mening.
  • Vanuit nieuwsgierigheid kun je leren.
  • Het nut van de dialoog is dat je kunt leren.
  • Het nut van de dialoog is dat je je eigen grenzen bewaakt en de grenzen van de ander respecteert.

 

Wat gebeurd er bij je intern?
Buiten de definitie is er nog een verschil tussen een discussie voeren of een dialoog hebben.
Dit heeft te maken met je brein, de werking van je brein, jouw overtuigingen en jouw grenzen.
En de samenwerking hier tussen.

Tijdens een discussie gaat het dus om het overtuigen van de ander. Overtuigen van jouw gelijk. En vice versa. En als de ander jouw overtuiging ter discussie stelt, voel je je wellicht aangevallen. Dan is het ineens persoonlijk.
Dan gaan de hakken in het zand. Er ontstaat weerstand.
Wellicht een gevoel dat je niet gehoord of gezien wordt. Alsof jouw mening, jouw overtuiging er niet toe doet.

Achter jouw overtuiging zit een waardestelsel.
Waarden als respect, eerlijkheid, vertrouwen etc.
En als je daarin geraakt wordt, dan vind je dat onprettig/naar, toch?

Wat doe je dan? Als je geraakt wordt?
Dan ga je jezelf verdedigen.
Je gaat harder roepen, stelliger dat jij juist bent, halsstarrig in je mening blijven etc etc.

 

Waar of waar?

 

Wat nou als je de discussie omzet naar een dialoog?
Want als je een dialoog voert / kunt voeren dan ga je kijken naar mogelijkheden.
Je gaat mogelijkheden ervaren. Misschien zelfs andere partijen erbij betrekken.
Dit zodat je nog meer mogelijkheden kunt ontdekken.

 

Je brein ontwikkelt zich verder.
Je waardenstelsel blijft intact.
Je overtuigingen zijn van jou.
Je grenzen gerespecteerd.

En vice versa. Ook van jou naar de ander.

Stel dat we minder discussiëren en wat vaker de dialoog aan gaan.

Wat wordt er mogelijk?

 

En is het één beter dan het ander?
Daar heeft iedereen een eigen mening over. Een eigen overtuiging.

Wat denk jij?

 

 

Wil je meer leren over hoe dit voor jou werkt? En hoe je van een discussie een dialoog kunt maken? Het laten werken voor jou?
Welke overtuigingen jij hebt die voor je werken en welke tegenwerken? En hoe je dit kunt veranderen? Check de opleiding
NLP Practitioner.
Hier leer je over overtuigingen (de jouwe), welke voor je en welke tegen je werken, hoe jij eigenlijk zelf werkt en nog veel meer.

Start 8 oktober 2022. Je kunt je nog inschrijven!

Eerst meer info? Neem dan contact met mij op!

 

TERUG NAAR ALLE BLOGS


Deel dit artikel in één klik met jouw netwerk: